SVAR-Svensk arkivinformation

 

SVARs e-tjänst

SVARs gamla e-tjänst stängdes den 5 maj. Vi hänvisar er till nya Digitala forskarsalen.

Nya Digitala forskarsalen

Hösten 2013 lanserade Riksarkivet en ny webbplats, ny webbutik och en modernare söktjänst. I den nya söktjänsten har Svensk arkivinformation, SVAR med Digitala forskarsalen och Nationell arkivdatabas, NAD slagits samman.


Här kan du beställa utdrag och kopior (ex. ur Fordonsarkiv)

Beställningsformulären
 

Här finns nya webbutiken (Abonnemang, cd, dvd, böcker mm)

Webbutik
 

Här finns funktioner för dig som indexerar

Indexering